Markalaşma Kavramı

Gün geçtikçe markalaşma kavramı yenilenmeye devam etmektedir. Eskiden markadan sadece vaat ettiğini hayata geçirmesini beklenirdi. Bugün markaların karakteristik duruşu, sosyal ve çevresel konulara karşı nasıl tepki gösterdiği, nasıl bir tarza sahip olduğu tercih edilmede önemli unsurlardan olmuştur. Rekabet ortamında markaların ayrışabilmesi için psikolojik, sosyal ve kültürel boyutları değerlendirerek çalışmalar yapması ve bütün farklılıkları bir çatı altında toplaması beklenmektedir. Çünkü, günümüzde marka sadece fiyat ve fonksiyon ile kısıtlanmamaktadır. Markalaşma kavramı, sınıf ve statü gibi sosyolojik veya psikolojik alışkanlıklara zevk ve anlam barındıran değerlere hitap etmesiyle oluşmaktadır. Markanın sadece hangi fonksiyonu hayata geçirdiği değil, hangi kültürün parçası olduğu ve nasıl bir anlam taşıdığı da önemlidir.

Marka kimliğinin gelişimiyle birlikte markalaşma kavramının yönetiminde doğru adımlar atabilmek gerekir. Oluşturulan markanın, marka kimliğini doğru bir şekilde taşıdığından emin olmak başarılı bir markalaşma süreci olarak gösterilir. Başarılı bir markalaşma süreci için diğer bir unsur firma içerisinde ve dışarısında etkili olduğu alanları kontrol altına almak ve uygun bir biçimde yön vermektir. Bu süreç markalaşma kültürünü ve stratejilerini güçlendirecek yeni projeler ve farklılaşma yöntemi ile mümkün olacaktır. Tablo 1.1’de ürün veya hizmetin markalaşma modelini inceleyebilirsiniz.

Yukarıdaki şekil ‘de sunulan ürün veya hizmetin markalaşma modeli üç yönlü (tüketici, rakip ve marka) olarak başlamaktadır. Bu başlangıçtan sonra “marka yatırım kararı” alınarak ürünün veya hizmetin marka kimliği oluşturulması aşamasına geçilmektedir.  Oluşturulan marka kimliği bir strateji benimseyerek marka ile tüketici arasında bir iletişim kurma hedefiyle marka konumlandırması çerçevesinde pazarlama stratejileriyle tüketicilere aktarılır. Tüketicilere aktarıldıktan sonra konumlandırma çerçevesinde analizler ve uygulamalar hayata geçirilir ve son tüketicilere sunulup, alınan neticeler belli periyotlarda incelenir.