MARKA KONUMLANDIRMASI

Marka konumu hakkında, rakip firmalara göre marka kimliğinin ve değerinin hedef kitleye aktif bir şekilde ileterek markaların ekstra bir avantaj kazanabileceğini ortaya koymuştur.

Marka konumlandırılması kavramı, markanın kendisine tüketicilerin zihninde yer oluşturması, başarılı bir şekilde pazarlama stratejileri için ne uygulaması ya da ne uygulamaması gibi pazarlama faaliyetlerinin ve bu faaliyetlerin ne yönde ilerleyeceği şeklinde bilgilerin tespit edilmesine yardımcı olan bir kavramdır. Bunlarla birlikte markanın konumlandırması o markayı rakiplerinden ayıran ve zihinlerde temel marka kavramını oluşturan ayırt edici bir özeliktir.

Konumlandırma kavramı tüketicilerin var olan veya pazara yeni sürülecek olan hizmetler ve ürünleri nereye yerleştireceğini belirler. Konumlandırma; bir hizmetin veya bir ürünün direkt olarak pazarda rakipleri olan firmaların kendi hizmetleri, imkanları ve ürünleri ile kıyaslama yapmalarını sağlar ve diğer ürünlere ve hizmetlere karşı imaj kavramının geliştirilmesini gösterir. Asıl oluşturulması istenen etki belirlenen şehre veya ürüne dikkatin artması ve ziyaretçi akışının oluşturulması, o ürünün veya hizmetin benzer ürün ve hizmetlerle kıyaslandığında olumlu bir imaj ile karşılanmasını sağlamaktır. Markanın konumlandırması ile birlikte firmalar iletişim içerisinde boğulan tüketicilerin bilinçlerinde marka ile akalı bir anlam ortaya çıkararak, markayı güçlü özelikleri ile zihinlerde yer ve tercih edilir bir duruma getirmeyi amaçlar.

İyi planlanmış ve kaliteli uygulanmış bir marka konumlandırması, ürünün veya hizmetin başarılı olabilmesi için çok önemlidir. Firmalar, markalarını istediklerini anlatacak bir şekilde doğru olarak konumlandıramazlar ise tüketicilerin zihinlerinde karışıklık yaratabilirler. Bu yaratılan karışıklık tüketicilerin daha iyi konumlanmış markaları tercih ederek kendi markları aleyhine olumsuz bir avantaj kazandırabilirler.

Pazarda doğru bir şekilde konumlandırılmış markaların rakiplerine kıyasla kazanacağı faydaları şu şekilde aktarılır:

  • Firmalar, ürünlerinin hizmetlerinin fiyatını pazar koşullarına göre belirlemek yerine, kendi marka değerlerine göre belirlemelidir. Bu fiyat politikası ürünlerin veya hizmetlerinin fiyatı üzerinden kontrol sağlayabilir ve ilk fiyatı belirleyebilir.
  • İyi planlanmış ve hayata geçirilmiş bir marka konumlandırması pazarda tüketicilerin o markayı iyi derecede tanımasını sağlayabilir. Bu tanınma sayesinde, markaların tüketicilerin zihninde unutulması da zorlaşır.