Markanın Şehirler Açısından Önemi

Şehir markasının önemi küreselleşme ile başlayıp, şehirlerin yerel ve küresel seviyede merkez konuma gelmek istemesi ile tetiklenmiştir. Pazarlama stratejilerini yeniçağa göre güncelleyerek tanımlanmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bütünüyle bu stratejik unsurlarını başarı formülü olarak bir araya getiren marka kavramı, güncel pazarlamanın merkezinde yer almıştır. Yaşam alanlarını markalama, coğrafik alanlarında mal ve hizmetler gibi çekiciliğini artırarak markalanabileceği fikri ortaya çıkmıştır. Şehirlerin markalaşmasındaki asıl amaç, insanların o markalaşan şehirleri fark etmesi ve sonrasında da o şehrin çekiciliğini artırmaktır.

Geçmişten günümüze (son 30 yıl içerisinde ve özelikle de son 15 yıllık bir zaman diliminde), yerel şehir yöneticileri, şehir planlamacıları ve şehirlerin geleceği ile alakalı yönlendirecek/karar verecek konumdaki insanlar; yönetmiş oldukları şehirler ile alakalı uluslar arası pazarda çalışmalar gerçekleştirmiştir. Tüm dünyadaki insanların zihninde şehir konumlandırması üzerine faaliyetler uygulanmaya başlamıştır. Bu konumlandırma çalışmaları, insanların zihnindeki şehir imajını olumlu yönde artırabilmek için uygulanmaya başlamıştır.

Genel olarak şehrin markalaşmasına etki edecek konumdaki insanlar şehirlerin genel imajının bazı hedef kitleler için karar verme aşamasında önemli bir etken olduğunu düşünmektedirler. Günümüz şartlarına göre değerlendirdiğimizde de şehri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler açısından marka şehir imajının, ciddi bir etken olduğu gözlemlenmektedir. Bir şehrin marka imajı düşük veya olumsuz bir seviyedeyse eğer yerli veya yabancı turistler imajı düşük olan şehri ziyaret etmek istemeyeceklerdir. Genel olarak günümüzde insanlar tatil zamanlarını hiç bilmediği veya çevresinden duyarak merak ettiği bir şehri ziyaret etmek istemektedir. Bu sebeplerden dolayı ülkeler bazında bir şehrin pazarlanması marka olarak konumlandırması oldukça önemlidir.