Markanın Ülkeler Açısından Önemi

Uluslararası anlamda markalaşarak, hizmet veren ve ihracat yapan firmalar; içinde bulundukları ülkelere ekonomik katkıları ile birlikte birçok farklı kültürden üst düzey yöneticiyi ülkede ağırlayarak ülkenin de markalaşmasının önünü açmaktadır. Bu etkenlerle birlikte markalaşma ülkeye kültür, din, dil, eğitim seviyesi, teknoloji ve ekonomik açıdan değerler kazandırmaktadır.

Kültür, bir toplumun var olan değerlerini, takip ettikleri düşünceleri ve oluşturdukları yaşam biçimini kapsamaktadır. Ülkeler arasında mal ve hizmetler aracılığıyla kurulan iletişim, kültürlerin harmanlanmasına ve bununla birlikte kültür zenginliğinin oluşmasına sebep olur. Ülkenin markalaşması, ürünlerin veya hizmetlerin bir ülkeden diğer ülkeye ihraç edildiği zaman iki ülke arasında kültürel açıdan benzerlikler varsa marka uluslar arası konumda kabul görme potansiyeline sahip olabilmektedir. Markalaşma ülkenin kültürünün ve yapısının diğer ülkeler tarafından bilinmesini sağlayarak ülkeler arası pazarlama faaliyetlerini kolaylaştırmaktadır. Bu yapı sayesinde uluslar arası pazarlama açısından ülkenin marka olması oldukça önemlidir.

Firmalar uluslar arası pazarda uygulamak istedikleri stratejileri, ülkenin teknolojik alt yapısı ve ekonomisi ile doğru orantılı olarak belirlemek zorundadır. Ülkenin marka değerini artırabilmesi için uluslar arası hizmet veren firmalara ev sahipliği yapması gerekmektedir. Ülkelerin markalaşması için gümrük vergilerini veya kota gibi resmi uygulamalarını minimum seviyeye indirmesi gerekmektedir. Bu uygulama ülkedeki firmaların uluslar arası pazarda başarılı olmalarını etkileyerek ülkenin marka değerini artıracaktır.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde merkezi olan Apple markası tüm dünyaya içinde bulunduğu ülkenin girişimci, yenilikçi ve teknolojik altyapıya sahip olduğu mesajını vermektedir. Oluşturulan bu algı sayesinde ülkenin marka değeri olumlu yönde artış gösterirken uluslar arası düzeyde girişimcilik faaliyetinde bulunmak isteyen insanları ülkeye davet ederek ülke ekonomisine yatırım yapmaya teşvik etmektedir.