Markanın Firmalar Açısından Önemi

Örgütsel açıdan veya işletme yönetimi açısından firmaların markalaşması, firmaların faaliyetlerinin ve hatta o firmaların var olma sebeplerinin nedenlerini oluştururlar. Markalaşma, firmaların bir bütün olarak hayata geçirmesi gereken önemli bir konudur. Firmalar da toplumdaki diğer sosyal varlıklar gibidir ve firmalar toplumda sosyal varlıklarını sürdürebilmek için tıpkı insanlar gibi, bir takım hedefler ve amaçlar uğrunda ilerleme gösterirler. Markalaşma, firmaların misyon ve vizyonlarına yol gösteren önemli bir unsur olmakla birlikte, hedeflerine, projelerine ve planlarına ulaşmasında oldukça etkilidir.

Markanın firmalar açısından önemi, performansın ve sonuçların var olan bir sürecin devamlılığını doğrudan etkiler. Her alanda ve her yerde ihtiyaç duyulan ve firmayı diğer firmalardan, diğer kuruluşlardan ayırır. Markanın yapısal özeliklerini oluşturarak devamlılığını sağlayan temel unsur oluşudur.

Eğer bir firma markasını güçlendirmişse, yeni pazara açılması ve uluslar arası projelerde yer alması rakiplerine göre daha erişilebilir olacaktır. Firmaların hedeflerine ulaşmasında ve aldıkları kararda marka, daha geniş bir etki oluşturabilir.

Firmaların markalaşması için elde edilen başlıca faydalar aşağıdaki gibidir:

  • Kurumsal konumlandırma, imajın oluşumu ve yeni üretilen ürünlerin piyasaya tanıtımının kolay olmasını sağlar.
  • Piyasada belli bir konum kazanarak elde ettiği imaj sayesinde rakiplerine oranla kar oranı yüksek bir fiyat politikası izler.
  • Marka olarak kendini ispatlamış firmaların yaptığı bazı ufak hatalar tüketiciler tarafından göz ardı edilebilir. Çünkü tüketiciler markalaşmış firmalara yeni bir şans imkanı tanır.
  • Firmaların pazara yeni sunduğu ürün piyasada uzun süre kalarak tutunmasına destek olur ve ürüne karşı arz oluşturmada etki sağlar.
  • Piyasa koşullarına göre firmanın rekabet gücünü artırır.

Her firmanın kendine özgü bir sistemi vardır. Her firma hizmet verdiği veya istihdam sağladığı belirli alanlara sahiptir. Bu işletmeler faaliyet gösterdikleri alanlara, sistemlerine ve işletmenin büyüklüklerine göre markalaşmanın farklı özeliklerinden faydalanabilirler. Firmaların markalaşmasındaki başlıca etkenler aşağıdaki gibidir:

  • Hizmet alanını genişletme
  • Kar oranını artırma
  • Sosyal amaçlar
  • Büyüme

Firmalar, bu hedefleri hayata geçirmek istiyorlarsa, mutlaka markalaşma stratejilerini hayata geçirmelidirler.