PİŞMANLIK

Kişinin hayatında geriye dönüp baktığında, bazı şeyleri yapmış olmayı, bazılarını yapmamış olmayı, bazılarını da daha farklı yapmış veya yapmamış olmayı dilemesi halidir “pişmanlık”. Bu durum genel olarak insanların hayatındaki en önemli anlarında aldığı kararlar üzerine kurgulanmakta.Pişmanlık halinde olan insan, geçmişine döner ve geçmişiyle hesaplaşır. Sonrasında görecek ki, geçmişte yaşanan birçok pişmanlık anısı duruyor karanlık köşelerinde. Yaşanan dönüm noktalarında alınan kararlar insanların hayatında oluşturduğu etkiye göre önem kazanır. Aynı zamanda dönüm noktalarında alınan kararlar insanların hayatında ciddi riskler oluşturur. Korkmalarına rağmen bu riski göze alarak istediklerine doğru hareket eden kişilerin, pişmanlık yaşamadıkları görülmüştür. İnsanların karanlık olarak gördüğü yollar, onlara bir tünel görevi sağlayarak bazen aydınlığa ulaşmalarını sağlıyor.

Bazen de “pişmanlık” denemek isteyip de kişinin korktuğu için vazgeçtiği isteklere duyulur, yani “pişmanlık” deneyip de başarılmayan bir istek için değil, denenmeyen istek için yaşanan bir duygudur. Oysa hayallerin peşinden koşmak, hayale ulaşmak için çabalamak başarısız olma olasılığını da beraberinde getirir. Denemek zaten başarısız olma riskini göze almaktır, yani başarı garanti edilemez ama denemeyerek insanlar hayallerini harcar ve denememek insana başarısız olmayı garanti eder. Bu sebeple başarısız olma korkusunun vazgeçilen hayallerin de pişmanlıklar yarattığını öğrenir insan. Pişmanlık yaratan önemli durumlardan biri de düzeltilmesi gereken ilişkilerin düzeltilmeme durumudur. Bazen bir öfke anında gösterilen tavır, bazen de iyi niyetli olmasına rağmen karşısındakini kırma veya üzme durumu insanların arasını açabilir. İnsanların birbirlerini çok sevmesine rağmen aralarının açılması ve sonrasında düzeltilmesi için uğraşmak insanları pişmanlıktan uzaklaştırabilir ve hayatlarında bir değişim yaşatır. Çok değer verdiğiniz ve sevdiğiniz insanların bile neye çok kızacaklarını, en çok neye üzüleceklerini bilemeyebilirsiniz. Yaptığınız yanlışlar veya hatalar yüzünden aranız açılabilir ama bu hata ve yanlışlar insanlara karşısındakini daha iyi tanıma imkanı verir. Sevdiğinin değer verdiğinin karakter özeliklerini daha iyi öğrenir insan. Düzeltilebilecekken bitirilen ilişkilerin tümünde söylenmemiş sözler, ifade edilmemiş duygular vardır ve bu da ileride pişmanlıkla dolu bir yaşlılığa sebep olur.

Kişiyi denemekten vazgeçiren korkulardan birisi de reddedilme korkusudur. Bir şeyi elde etmek için yardım istediğinde reddedileceğini düşünen insanın bu korkuyla istediğinden vazgeçmesi sonrasında “pişmanlık” yaşamasına sebep olacaktır. Oysa insan bilmelidir ki, reddedilme duygusu pişmanlık duygusuna oranla daha kolay baş edilebilir bir duygudur.. İnsan hayatını en mükemmel şekilde yaşadığını düşünse bile pişmanlıklarının olmaması kaçınılmaz bir durumdur. Önemli olan insanların pişmanlıklarının olmaması değil, bu duyguyla nasıl baş edeceğidir. Çünkü insanın pişmanlıklarına odaklanması; acı çekmesine ve başka pişmanlıklar yaşamasına neden olur. İnsanlar hayalini kurduğu veya istedikleri her şey için elinden geleni yapmalı. Elinden gelen mücadeleyi vermesine rağmen istediğine erişemiyorsa eğer içindeki pişmanlık duygusu neredeyse yok olma seviyesine gelir. Geriye baktığında istediği şey uğruna “keşke şunu da yapsaydım” diyememeli insan. Elinden gelen tüm çabayı gösterdikten sonra insan hayatındaki “keşke” kelimesinin kullanımını en aza indirir. “Keşke” dememek için elinden geleni yapmaya çaba göstermeli.

Pişmanlık duymamak için birçok unsurdan biri de risk alma durumudur. Risk almanın yollarından biri de insanın bu riski aldığında başına gelebilecek kötü şeyleri değil de öncelikle, iyi elde edeceği en iyi olasılığı düşünmesi olabilir. Bu da riski göze aldığında gerçekleşebilecek isteğinin hayalini kurmak olur. Bu da insanın hayatının istemediği bir biçimde değil de tam tersi yönünde istediği şekilde yaşamasına neden olur. Kişinin kendisine ileride veya yaşlandığında en çok neleri yapmaması gerektiği sorusunu sorması da riske girme korkusunu azaltabilir. Bu durum insanın pişmanlık hissetmemesi için önlemler almasını sağlayacaktır. İnsanın kendisine karşı hissettiği saygı kavramı artacaktır. Başarısızlık insanların hayatında her zaman olabilecek bir sonuçtur. Bu durumda korkmak, vazgeçmek yerine, tekrar risk almayı denemek, korkmadan başka bir yoldan hedefe ulaşmaya çalışmak ileride pişmanlık yaşamaya engel olacaktır. “Pişmanlık” duygusunu azaltmanın bir diğer yolu da, yaşadığı pişmanlıklar için insanın kendisine kızması yerine kendisini affetmesidir. Çünkü kendini affetmeyen başkasını da affedemez. Pişmanlıklara sarılıp onlarla yaşamaktansa onları bırakmayı denemek, pişmanlık yaşatanları affetmek, bilge ve aynı zamanda da mutlu bir kişi olmayı beraberinde getirir.

Mutlu kişiler hayatlarında huzura ulaşırken, mutsuz kişiler pişmanlıkların üzerine oturdukları için önlerine çıkan fırsatları kaçırırlar. Ancak pişmanlık bazen de insanın hayatında olumlu bir etki de yaratabilir. İnsanlar eğer hayatlarındaki pişmanlıklarını iyi değerlendirirlerse, hayatlarında nelerin kendileri için daha önemli ve nelerin kendileri için daha önemsiz olduğunu fark ederler. Bu farkındalık da insanın başka pişmanlıklar yaşamasına engel olur. Hayatı pişmanlığa bırakmadan yaşamanın en basit, en geçerli ve önemli yolu kişinin kendisi için en doğru olanı seçmesidir. Kişinin kendisi için en doğru olanı seçmesi daha cesur olması için neler yapması gerektiğini kendisine sormasıyla başlar. Yani kişi öncelikle ne istediğini kendine itiraf etmek zorundadır. Kişi kendi isteklerinden vazgeçmemelidir. Bu tavrın geri çekilmek ya da ileriye yönelik olması da insanın bireysel olarak tercih edeceği durumlardır. Yeni girişimlerden vazgeçmek yerine yeni riskler almak, başka çözüm yolları denemek ileride yaşanacağı “pişmanlık” duygusuna engel olacaktır. Özlemek güzel bir şey olmasına rağmen insan pişmanlıklara odaklandığı için bu güzellikten mahrum bırakmamalı kendisini. Özlediğiyle özlem gidermeli ve en önemlisi de insanların yapmadığı pişmanlıklar yaptığı pişmanlıklardan daha büyük olmamalı. Bir şey istiyorsa bunun peşinden gitmeli ve yapmalı.