ŞEHİR MARKASINA İLİŞKİN KAVRAMLAR

Şehircilik oluşumunun zamanla doğru orantılı bir şekilde gelişerek olgunlaştığı gözlemlenmektedir. Sosyal, ekonomik ve teknik olguların ön plana çıkması ve insanların yerleşim alanlarındaki tercihlerini bu olgulara göre yapmasından dolayı şehir markası kavramı meydana gelmiştir. İnsanlar genel olarak yerleşim tercihlerini kendi yaşam standartlarını artıracak veya yaşamını devam ettirecek imkanlara sahip bölgelere göre yapmaktadır. Bölgelerin tercih sebepleri genellikle doğa, insan ve toplum özelikleri ön plana alınarak yapılmaktadır.

Bireylerin genel olarak yerleşim tercihleri şehirsel veya kırsal alanlar tarafından yapılmıştır. Kırsal ve şehirsel sınıflandırma türü yerleşimlerin hukuki biçimini sunmaktadır. Bu şekilde çerçeve belirleme bir kabul ediştir. Bu bağlamda bakıldığı zaman şehircilik anlatımında “şehir” kelimesinin yer almasından kaynaklı olarak tek odak konusunun şehir olduğu algılanmamalıdır. Esasen şehirler, sosyal ve ekonomik gereksinimleri ön planda tutarak, şehirlerin fiziksel gelişmelerini belirterek yol göstermekle ilgilenen bir tür bilim, sanat veya faaliyet bölgesidir. Bilimdir, çünkü ulaşım ve akışın belli bir düzene oturtulmasında, bazı bölgelerin kendi içlerinde bir iletişim ve bağ içerisinde kalmasında, yerleşim alanlarının sorumlu olduğu hizmetleri hayata geçirmesinde ve kent yapısının tasarlanmasında, belli bilgilere ve bilimsel yöntemlere ihtiyaç duyulur. Sanattır, çünkü şehrin yapı taşlarının oturtulmasında, yol güzergahının seçimi, binaların projelendirilmesi sanat özelliğine ihtiyaç duyar. Hayata geçirme / Uygulama sorunudur, çünkü yöneticilerle, siyasi politikalar ve yasalarla ilişkilidir. Şehircilik kavramını bunların hepsini düşünerek değerlendirmek gerekmektedir.