Şehir Pazarlaması

Hayatın sürmesinde aktif rol oynayan şehirler, teknoloji ve dijitalleşme ile ulaşımın iletişimin küçülttüğü dünya içerisinde etkileşimi fazlalaşan ve gelişen, insanların beklentilerinin arttığı toplumlarda yaşayanları tatmin etmek için farklı pazarlama ve markalaşma stratejileri içerisinde kendilerini bulmuşlardır.

Şehirler açısından pazarlama iletişimi stratejilerine duyulan ihtiyaçlar ve zorunluluklar aşağıdaki sebeplere dayanmaktadır:

Global ekonomide, siyasi, teknoloji ve dijital gelişmelerde hızlı değişimler,

Şehirlerin gelişme süreçleri veya çökme süreçleri. Bu süreçler şehirlerin var olan pazarlama stratejilerinde farklı problemler yaşamalarına ve bunların çözümü için yeni aktiviteler, yeni teknolojiler ve yeni fırsatlar oluşturmak,

Şehirlerin markalaşmak için ellerindeki kısıtlı imkanları çekici bir duruma getirme sürecinde rakip marka şehirlerin sayısal artışı,

Şehirler diğer marka şehirlerden farklılaşabilmek için yerel kaynaklarından faydalanması ve bu yerel kaynakların güvenli bir şekilde kullanılması.

Marka şehrin pazarlanmasında belli bir stratejik sistem meydana gelmektedir. Bu stratejik sistem 3 farklı gruba ayrılmıştır. Bu grupların hedef pazar, pazarlama faktörleri ve planlama grupları olarak sıralandığı gözlemlenmektedir.

Hedef Pazar: Şehirler ile alakalı olarak hayata geçirilecek pazarlama stratejilerin uygulanacağı hedef kitleyi tanımlamaktadır.

Pazarlama Faktörleri: Şehrin yaşanabilir yerlerini, kaliteli alanlarını, alt yapı çalışmalarını, şehrin görümünü ve insanların yaşam tarzını ön plana çıkarır.

Planlama Grubu: Şehrin markalaşma sürecinde pazarlanması ile alakalı planlama ve kontrol döneminin önemine dikkat çekmektedir.

Bir ürünün, hizmetin veya bölgenin pazarlanmasında ve pazarlama iletişimi aşamasında başarılı bir yol izleyebilmesi için o ürünün, hizmetin veya bölgenin kaliteli olması ilk kuraldır. Bu önemli kural çerçevesinde değerlendirme yapıldığı zaman, devamlı içsel problemleri olan, şehirde yaşayan insanların mutlu olmadığı, iş dünyasında hareketlilik olmayan bir şehrin diğer şehirlerle rekabet içerisinde olması, pazarlanabilmesi veya markalaşma sürecine başlaması olanak dışıdır. Kaliteli bir marka şehrin sahip olması gereken özeliklerinin başında altyapı için gerekli tesisat, insanların şehirde sosyalleşebilecekleri cazibe merkezleri, şehirde yaşayan insanları ve şehrin görünümünü mevcut yönetimin analiz ediyor olabilmesi şehrin pazarlama iletişimi için önemlidir.