UNESCO

Merhaba, ben birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü ya da İngilizce kısaltmasıyla UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Birleşmiş Milletler’in özel bir kurumu olarak 1946 yılında kuruldum. Marka vaadim kurulduğum günden itibaren belirlendi. Marka kimliğimi belirleyen yasal unsurlar 1945 yılının, Kasım ayında Londra’da 44 ülkenin temsilcilerinin katılımıyla belirlendi. Marka olarak kendini ispatlamış bu 44 ülkenin bir araya gelerek varlığımı desteklemesi benim doğduğum andan itibaren değerli ve güvenilir bir marka olmamı sağladı. Avrupa’nın önemli marka şehirleri arasında yer alan Paris kenti benim merkezim olarak belirlendi. Genel konferans, yürütme konseyi, sekreterlik olmak üzere üç organdan oluşturuldum. Eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki amaçlarımı; bana üye olan ve her devlette kurulan Milli Komisyonlar sayesinde hayata geçirmeye başladım.

Eğitim, bilim ve kültür alanında uluslararası işbirliği sağlayarak dünya barışına katkıda bulunmak beni var eden asıl amaç olmuştur. Tamamen şeffaf ve dünya barışı için oluşturulmam benim marka imajımı oldukça önemli bir konuma getirmiştir. Bunun yanı sıra, insanlar arasında dil, din, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeden insan hak ve özgürlüklerine saygıyı temel ilke olarak benimsemem benim tüm milletler tarafından kabul edilmemi sağlamıştır. Çalışmalarımı, birlikte iş birliği yaptığım devletler aracılığıyla, tamamen yöreye özgü olarak geliştirdiğim için kabul edilmem, beni diğer örgütlere göre ön plana çıkarıyor. Bu görevleri devletlerde bulunan komisyonlarla ortak bir şekilde yürütüyorum. Bu görevlerim bilim, kültür ve eğitim alanlarında olup, en önemlilerinden bir tanesi üye ülkelerde bulunan tarihi eserleri, yapıları dünya mirası kabul ederek koruma altına almamdır.

Koruma altına aldığım her bir eser o ülkenin, şehrin veya bölgenin marka değerini artırıyor. Bu sayede koruma altına alınan bölgenin bilinirliği artarken ben de birçok yer ile etkileşim kurarak marka bilinirliğimi ulaşabildiğim her alana ulaştırmaya çalışıyorum. Örneğin, Roma’nın Evlilik Hapisanesi olarak daha önce tanıttığımız Sakson Köyleri Dünya Miras listesine giren yerler arasındadır. Buna ek olarak; toplam uzunluğu 8851 km olan Çin Seddi, Dünyanın En Büyük Delikleri arasındaki Belize gibi pek çok yer bulunmaktadır. Her geçen gün yeni yerleri koruma altına alarak hem dünya mirasını koruyorum hem de marka itibarımı güçlendiriyorum.