MARKA SADAKATİ

Marka değerini oluşturan en önemli bileşenlerden biri marka sadakatidir. Tüketicilerin firmaya bağlılığının artırması ile birlikte firmanın marka değerini yükseltmesi açısından marka sadakati, marka değerinin yapı taşlarındandır.

Marka sadakati kavramı tüketicinin markaya karşı duyduğu güveni ve inancı tanımlamaktadır.  Marka sadakati tüketicilerin marka satın alma devamlılığını sürdürmesiyle birlikte, markaya karşı duyulan psikolojik ve duygusal bir bağdır.

Firmalar için karlılık ve devamlılığı sağlayacak en önemli unsurlardan biri sadık tüketiciler yaratmaktır. Çünkü günümüzde bir firmanın marka değeri, o firmanın sahip olduğu sadık müşterilere göre değerlendirilerek belirlenmektedir. Firmaların sadık tüketicilerini net bir şekilde belirleyebilmesi için tüketici bölümlendirmesi çalışmaları yapması gerekmektedir. Tüketici bölümlendirmeleri, sadakat programlarının belirlenmesindeki önemli kıstaslardandır. Oluşturulacak sadakat programı stratejileri, müşteri bölümlendirmesine bağlı olarak yapılmaktadır.

Genel anlamda markalaşmış bir firmanın pazar bölümlendirmesi aşağıdaki gibi yapılabilir:

  • Müşteri Olmayanlar: Hedef kitle içerisinde rakip firmaları tercih eden tüketiciler.
  • Ürünün veya Hizmetin Fiyatına Öncelik Verenler: Markayı tercih ederken ayrımı fiyata göre yapanlar.
  • Pasif Sadık Grup: Markayı sadece alıştıkları için tercih edenler.
  • Kararsızlar: Alışveriş yaparken birkaç marka arasında devamlı farklı tercihlerde bulunanlar
  • Sadık Olanlar: Her ne durumda olursa olsun rakipleri teğet geçerek markayı fiyat hassasiyeti olmadan tercih edenler.

Marka sadakati oluşumundaki asıl amaç marka hassasiyeti olmayan müşteri portföyü oluşturmak, kararsızlar ile sadık olanların markaya karşı yaklaşımlarını olumlu yönde artırmak ve ürünü ya da hizmeti tercih edecek daha fazla tüketiciye sahip olmaktır.