MARKANIN ÖZELİKLERİ

 

Marka ile alakalı olarak pazarlama kaynaklarında/literatüründe markayı marka yapan üç farklı özelikten bahsedilmektedir. Bu özelikler sırasıyla, öz (esence), fayda (benefit) ve niteliktir (attributes).

  • Öz: Markaya bir karakter ve kişilik kazandıran, pazarda rakiplerine göre farklılık sahibi olmasını oluşturan özellikleriyle markaya kimlik veren öğedir. Yalın ve sadedir, tüketici ile etkileşime geçtiği andan itibaren marka anlaşılır bir konuma getirmesini sağlar. Tüketici kolay anlar ve değerlendirir. Tüketicinin marka hakkında bir yargıya sahip olmasını ve aklındaki soruları net bir şekilde bulmasını sağlar.
  • Fayda: Markanın var olan özelikleriyle kendi tarafından tüketicilere sunmak için ortaya çıkardığı faydanın tüketicilerin ihtiyaçlarına ve isteklerine uygun bir şekilde örtüşmesini sağlar. Bu Fayda hedef kitleye göre rasyonel, duygusal veya imaj olarak belirlenir ve sunulur.
  • Nitelik: Son olarak nitelik ise markanın fark edilebilir görsellerle diğer markalardan ayrılmasını sağlar. Renkler, şekiller ve grafikler gibi doğrudan fark edilebilir ve elle tutulabilir karakteristik özeliklerdir.

Yukarıda belirtilen özelikler ürünler, hizmetler ve firmaların markalaşmasında kullanıldığı gibi bölgeler, şehirler ve ülkelerinde markalaşmasında aktif olarak kullanılması gereken özeliklerdir.